TCC Potskampstraat

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Dhr. H. Middelburg

Of kijk op de website van Twents Carmel College, locatie Potskampstraat: https://potskampstraat.twentscarmelcollege.nl/onderwijs/gtl/toptraject.

Download hier de flyer met informatie over het Toptraject op het voortgezet onderwijs.

Excursie naar Saxion

In klas 4 gaan de leerlingen, die hebben gesolliciteerd op het Toptraject en toegelaten zijn, op excursie naar Saxion (hbo). DIt is in het kader van de loopbaan oriëntatie (lob) die wordt vereist bij het Toptraject. De leerlingen die normaliter verdeeld zijn over alle 4gtl klassen gaan gezamenlijk in de bus naar Enschede. Zij krijgen hier een rondleiding door het gebouw, verzorgd door studenten van Saxion. De kennismaking met het hbo laat onder andere de grootte en hoedanigheid van het Saxiongebouw zien. Dit maakt vaak meer indruk op de leerlingen dan ze verwachten.

Eenmaal weer thuis worden de leerlingen gevraagd te reflecteren en evalueren op hun bezoek. De begeleidende docenten (docent Nederlands en de decaan) gaan daarover het gesprek aan om de toekomstige studieplek van de Toptraject leerlingen te bespreken.