Author Archives: DOT

TCC verkrijgt predicaat excellent

Het Twents Carmel College heeft het predicaat excellent verkregen, mede door inspanningen vanuit het Toptraject. Het predicaat, dat drie jaar geldig is, is op 22 januari jl. overhandigt door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Arie Slob.

Het Twents Carmel College is een bijzondere school, aldus de jury. Ze bieden maatwerk op didactisch en pedagogisch gebied en zijn erop gebrand om alles eruit te halen wat erin zit. Met maatwerk bevordert de school kansengelijkheid van de leerlingen.

Toptraject
Het gebruik van digitale leermiddelen in de klassen, het verplichte zevende vak in de GTL (gemengd theoretische leerweg) route, de mogelijkheid voor KBL (kaderberoepsgerichte leerweg) leerlingen om vakken op een hoger niveau af te sluiten en het Toptraject zijn voorbeelden van hoe de school alles uit de leerling wil halen. Als enige aanbieder van voortgezet onderwijs in Noordoost Twente wil en moet de school het best mogelijke onderwijs bieden. De school toont aan dat ze zich blijft ontwikkelen, in kleine stappen. Continue scholing begeleidt die vernieuwingen.

Begin 2017 heeft de school de aanvraag voor het predicaat excellent ingediend. Er volgden een extra inspectiebezoek, gesprekken met de jury, een bezoek van twee juryleden en een bespreking in de voltallige jury. Het eindoordeel: Twents Carmel College locaties Denekamp
en Potskampstraat (vmbo) zijn excellent waar het gaat om maatwerk. Het predicaat is drie jaar geldig.

Uit het juryrapport:
Kern van het excellentieprofiel is pedagogisch en didactisch maatwerk realiseren om de leerlingen zo naar het maximum van hun mogelijkheden te brengen. Differentiatie en personalisatie – met steeds meer inzet van de iPad – en samenwerking met mbo en hbo in het Toptraject werpen hun vruchten af. De school is bij de tijd met integratie van tl en gt.”