Voor Docenten

Maar wacht.. Het Toptraject? Wat is dat eigenlijk?

Docenten die nog niet eerder in aanraking zijn gekomen met het Toptraject kunnen via deze link informatie lezen en verschillende documenten downloaden. In het kort:

Het Toptraject is een doorgaand leertraject (vmbo-mbo-hbo) voor ambitieuze en praktisch ingestelde vmbo’ers die via het mbo een hbo-diploma willen halen. Een flink aantal scholen in het voortgezet onderwijs, ROC van Twente en Hogeschool Saxion werken samen om ervoor te zorgen dat zij op de juiste plek zitten en optimaal gebruik maken van hun talenten.

Wat kunnen docenten doen?

Het Toptraject grijpt steeds terug naar de kern van het project: de leerling/student met een droom. Wat heeft hij of zij nodig? Hoe wordt deze leerling verder geholpen? In gesprek blijven is van essentieel belang. Daarnaast zijn er nog een paar praktische dingen die docenten kunnen doen om de overstap mbo-hbo te ondersteunen, namelijk:

  • Verdiepende en extra moeilijke taal- en rekenstof aanbieden
  • Studievaardigheden op hbo-niveau aanbieden
  • Leerlingen/studenten kennis laten maken met het hbo (denk aan rondleidingen, lessen op een hbo-locatie)
  • Adequate studieloopbaanbegeleiding
  • Realistische verwachtingen scheppen over het niveau van een hbo-opleiding
  • Leerlingen/studenten voorbereiden op een hoger studietempo

Hulp nodig bij deze implementatie? Lees hieronder verder ?

Participeren

Wat verwachten we van docenten?

In het leerplankader staat beschreven welke competenties leerlingen/studenten zich eigen dienen te maken. Deze competenties komen voort uit de thema’s taal, rekenen/wiskunde, lob en studievaardigheden. Dit is de ‘wat’. ‘Hoe’ de scholen deze competenties vormgeven is aan hen. Iedere school kan dus het Toptraject op eigen wijze vormgeven, passend bij de visie en werkwijze van de school. Van docenten wordt gevraagd om de doelen van het leerplankader in onderwijs om te zetten. Ze kunnen hierbij ondersteuning van de dot’s vragen, maar dat is geen verplichting.
 

Houd ons op de hoogte

We horen heel graag hoe het Toptraject wordt geïmplementeerd binnen scholen, academies, afdelingen of Colleges. Nieuwe ideeën, mooie inzichten of verfrissende methodes zijn altijd welkom. Deel ze vooral met ons.

Contact opnemen kan via het contactformulier of door een mail te sturen naar info@toptraject.nl