Mooie inzichten door ‘Amerikaans Toptraject’ in Los Angeles

Van 3 tot 10 november zijn Manon Toonen, Stephan van der Voort, Mees Wijnen en Nursel Akdeniz (allen van ROC van Twente en/of Saxion) naar Los Angeles geweest om te bekijken hoe de beroepsketen daar samenwerkt in een soort ‘Amerikaans Toptraject’: men werkt samen om de doorstroom van middelbare scholieren die via het beroepsonderwijs naar het hoger onderwijs succesvol te krijgen. De samenwerkende scholen in Los Angeles zijn hierin zeer succesvol.

Een fantastische reis die inzichten opgeleverd heeft die bruikbaar zijn voor ons Twentse Toptraject. We zijn op bezoek geweest bij verschillende scholen: een high school, een Community College  (soort ROC), een State University (soort hbo) en een University College (soort universiteit) en daar gezien hoe men de doorstroom regelt.

Manon Toonen En Stephan van der Voort bij ELAC

De situatie in de VS is natuurlijk een volstrekt andere dan de onze, we kunnen niet zomaar dat wat daar werkt bij ons implementeren. Toch zijn er veel inzichten die voor ons van belang zijn. De belangrijksten (met een korte toelichting):

  • Men ontwikkelt bij alle scholen heel bewust een cultuur die positief staat t.o.v. doorstroomstudenten. En dan met name voor de kwetsbare groep, de eerste generatie migranten studenten die niet de financiële situatie hebben om te studeren. Het geeft studenten vertrouwen en het onderwijs ervaart daardoor ook de intrinsieke wens een goede doorstroom als kerntaak te zien (naast natuurlijk het voorbereiden op de beroepspraktijk). De visie: men wil aan maximale talentontwikkeling doen om jonge mensen zo’n mooi mogelijke toekomst te bieden. (Ook wel: pedagogy of excellence).
  • Men werkt heel intensief aan ‘binding’ (community building) tussen de verschillende scholen en zet daar een heel scala aan initiatieven in. Ook het bouwen aan een community tussen studenten met verschillende achtergronden hoort hierbij. Er wordt verbinding gezocht tussen migrant- en niet-migrantstudenten. De verschillen tussen deze twee groepen zijn vaak erg groot. Denk hierbij aan arm/rijk, geen academische vaardigheden/wel academische vaardigheden, westers/niet westers. Zo krijgen studenten die normaal de kans niet zouden krijgen om te studeren vanwege bijvoorbeeld hun financiële situatie ook een kans. De rode draad hierin is dat vooral peers de verschillende initiatieven uitvoeren: studenten helpen studenten (het zijn bijbaantjes). Bijvoorbeeld: door het hele jaar heen zijn er 10 studenten, ieder 9 uur per week, vanuit het hoger onderwijs actief op het ROC. Ze praten met ROC studenten, in groepen of individueel, over hun keuze voor het hoger onderwijs, wat het van hun vraagt en hoe ze zich het best kunnen voorbereiden (een heel andere benadering van lob!). Eenmaal in het hoger onderwijs zijn er 140 (!) studenten als maatje beschikbaar voor de nieuwe studenten (in aantal vergelijkbaar met het aantal doorstromers naar Saxion). Ze zijn als een grote zus of broer en helpen de nieuwkomers hun weg te vinden. Niet probleemgericht maar persoonsgericht (en dat is een heel verschil!). Ook zijn er Community College studenten (ROC studenten dus) die op de highschools aan peercoaching doen. Daar was dit echter minder ver ontwikkeld als tussen hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
  • Hiernaast worden taal en reken/wiskunde trainingengegeven, vaak ook door oudere jaars!
  • Men onderscheid heel bewust verschillende doelgroepen: voor Latino’s, Afrikaanse Amerikanen, indianen en eerste generatie studenten (studenten die de eerste in een familie zijn die naar het hoger onderwijs gaan) worden aparte activiteiten georganiseerd.
  • Men betrekt op allerlei manieren ouders van studenten. Het steunsysteem thuis is, zeker bij ‘eerste generatie studenten’  essentieel voor studiesucces. Dit doet men niet per brief of mail maar door echt contact te zoeken, outreachend, persoonlijk. De ouder wordt gezien en gehoord, krijgen een eigen pasje van de universiteit zoals de zoon of dochter dat ook heeft. Ook wordt er een tolk ingezet bij migranten ouders die de Engelse taal niet beheersen.

Het bord waarop tutoring students zich bekend maken: de opleiding die ze volgen, de hobby’s die ze hebben, welke steun ze kunnen bieden en de contactgegevens.

Er zijn nog meer elementen te benoemen maar deze zijn degenen die het meest in het oog springen. We organiseren binnenkort een bijeenkomst waar we onze bevindingen presenteren en met de aanwezigen in gesprek gaan wat en hoe we dit in onze situatie zouden kunnen toepassen.

Voor ons een geweldige reis die veel inspiratie opgeleverd heeft. Er is met veel studenten gesproken die aan het programma deelnemen of hebben deelgenomen. Met hun verhalen namen ze ons mee naar hun situatie en hoe dankbaar ze zijn dat ze mede door de faciliteiten van het doorstroomprogramma zich succesvol voelen. We hebben er veel van geleerd en zijn nu druk bezig om te kijken welke werkzame dingen wij ook kunnen inzetten, om zo de Toptrajectstudenten met een doorstroomwens nog beter te kunnen helpen!

Voor vragen of opmerkingen kun je vanzelfsprekend bij ons terecht: vul het contactformulier in of stuur een mailtje naar info@toptraject.nl