Ontwerp Duurzame Discotheek

Ontwerp Duurzame Discotheek

Binnen Talent4Tech* ontwerpen derdejaars vmbo-leerlingen van Twents Carmel College (Oldenzaal) voor de uitbater van ‘Dancing Bruins’ te Saasveld een duurzame discotheek. De leerlingen hebben volgens de didactische principes van ontwerpend en onderzoekend leren nieuwe concepten (thema’s, inrichting, veiligheid, et cetera) bedacht voor de inrichting van de dancing. Belangrijke ontwerpcriteria waren: energiebesparing (elektriciteit, water, energie winnen uit de dansende massa), rekening houden met het milieu van de dancing (biologisch bier tappen, energiezuinige led-lampen) en duurzaamheid. De ontwerpcriteria zijn toegepast in maquettes van de dancing en na afloop van het project aan de uitbater gepresenteerd. De algemene conclusie van de leerlingen was dat feesten en dansen in een dancing het milieu niet hoeft te belasten. De uitbater gaat met deze nieuwe ideeën aan de slag. Een ding is zeker, hij weet wat zijn klanten straks willen!

Het project Talent4Tech (T4T) maakt onderdeel uit van het Toptraject waarin zes vmbo-scholen (Het Assink Lyceum, CSG Het Noordik, OSG Het Erasmus, Twents Carmel College, het Avila en het Spindel College) samenwerken met het ROC van Twente en Saxion. Het lectoraat ‘Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context’ voert als hoofdonderzoeker samen met de vmbo-, mbo- en hbo-docenten het ontwerponderzoek uit.

*Het project Talent4Tech wordt uitgevoerd binnen het Expertisecentrum TechYourFuture.