Rondleiding vmbo leerlingen Toptraject bij Saxion

Dinsdag 6 maart kregen 45 Toptrajectleerlingen van vmbo-school Twentsch Carmelcollege

Oldenzaal een rondleiding bij Saxion Enschede. Vier Saxion studenten, met zelf een vmbo-mbo achtergrond, leidden de leerlingen rond en lieten de hotspots zien voor het domein waarvoor de leerlingen zich hadden opgegeven. Onderweg was er volop gelegenheid om de Saxion studenten vragen te stellen over hun eigen ervaringen rondom studeren op het hbo. Door deze activiteit krijgen de vmbo leerlingen een concreter beeld van het hbo en zien ze tegelijkertijd wat de extra inspanning van het Toptraject hen in de toekomst kan opleveren. En dat is waardevol.