Twente
9/8/2022

Doorstroomprogramma's Saxion

Doorstroomprogramma’s op Saxion voor 3e jaars mbo’er

Wanneer studenten in het laatste jaar van hun mbo opleiding zitten kunnen zij doorstroomprogramma’s volgen. Deze mbo-studenten, die de ambitie hebben om door te stromen naar het hbo, volgen een half jaar of een jaar onderwijs op Saxion (een dagdeel per week). Zij krijgen les van hbo-docenten, op het niveau en tempo van het hbo. De inhoud van het onderwijs bevat lesstof uit de propedeuse. In sommige gevallen kunnende studenten ook toetsen op hbo-niveau maken. Maken zij deze toetsen met succes, dan hoeven zij deze bij inschrijving in de propedeuse niet opnieuw te maken. Zij krijgen toegang tot de systemen van Saxion en leren op deze wijze alvast met de digitale leeromgevingen van het hbo te werken.

Coaching
De mbo-studenten worden gekoppeld aan peercoaches uit het hbo. Dit zijn studenten uit het tweede of derde jaar van de hbo-opleiding in de gekozen richting. Op dit moment zijner ruim 100 coaches getraind en inzetbaar binnen de verschillende routes om de mbo-studenten te coachen bij dit traject. Deze coaches focussen zich op zowel sociale als academische binding en ondersteunen de studenten bij het onderwijs dat zij volgen. Zij helpen de studenten bij de ontwikkeling van studievaardigheden die nodig zijn om in het hbo te studeren en bij de uiteindelijke keuze om wel of niet naar het hbo te gaan.

Doorstroomprogramma's

De doorstroomprogramma’s van Saxion worden gevolgd door mbo-studenten die in het laatste jaar van hun mbo-opleiding zitten. De huidige doorstroomprogramma's zijn Pabo, Economie, Juridisch/HRM, Toerisme, Werktuigbouwkunde, Mechatronica, Elektrotechniek, Laboratorium- en Procestechniek, Social Work, Fashion & Textile Technologies en Gezondheidszorg.

De doorstroomprogramma's passen uitstekend in de doorlopende leerlijnen van het Toptraject en zijn dus voor Toptraject-studenten de te volgen route. Uiteraard kunnen ook niet-Toptraject studenten deze routes volgen. Inhoudelijk wordt intensief samengewerkt tussen de betrokken projectleiding en docenten van het Toptraject en de docenten van de doorstroomprogramma's vanuit één inhoudelijk kader (leerplankader Toptraject).

Met deze doorstroomprogramma's zijn we voor een groot deel dekkend voor de opleidingen van Saxion maar nog niet helemaal. De komende jaren zullen er waar nodig en gewenst nieuwe doorstroomprogramma’s ontwikkeld worden.

Ontwikkelingen

Op dit moment is het nog lastig om een doorstroomtraject te kiezen die goed aansluit bij de opleidingskeuze in het hbo, maar er wordt hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat studenten de beste keuze kunnen maken. De verwachting is dat dit in het schooljaar 2023-2024 makkelijker kan.
Bijvoorbeeld; binnen ROC van Twente volg je een ICT-opleiding en je wilt naar Social Work Saxion. Dan is het nu makkelijk om een doorstroomkeuzedeel ICT te volgen en nog erg lastig om een doorstroomkeuzedeel Social Work te kunnen kiezen. De bedoeling is dat het in de toekomst makkelijker wordt voor jou om dat keuzedeel te volgen, waarmee jij je goed kunt voorbereiden op jouw persoonlijke (studie)keuze.

Wil je meer weten over het Toptraject en de projecten en/of de doorstroomprogramma’s en de mogelijkheden? Neem dan contact op met de projectleiders van het Toptraject:

Stedendriehoek

  • Aventus: a.lemmens@aventus.nl
  • Hogeschool Saxion: Marjolein Bornebroek via m.b.bornebroek@saxion.nl

Twente

Blijf up to date

Nieuws uit de regio's

Twente

6/4/24

Startbijeenkomst 100-dagenprogramma mbo

Lees meer

Achterhoek

3/12/24

Vacature: programmamanager Toptraject (0,6 fte)

Lees meer

Twente

3/7/24

STO-dag voor de Toptraject kaderleerlingen Alma College

Lees meer