Over het Toptraject

bekijk locaties

Toptraject in vogelvlucht

Het Toptraject richt zich op het vormgeven van een kansrijke en succesvolle onderwijsloopbaan voor vmbo-leerlingen die via het mbo een hbo-diploma willen halen. Vanaf het derde jaar vmbo (gemengde/theoretische leerweg of kader) krijgen leerlingen gedurende deze route verdiepend en soms extra onderwijs aangeboden tot en met het eerste jaar hbo.

Dit wordt gedaan in de vorm van doorlopende leerlijnen voor:
- loopbaanoriëntatie en -begeleiding
- studievaardigheden
- taalvaardigheden
- rekenen/wiskunde

Deze leerlijnen worden vormgegeven in studentgericht onderwijs, waarin het niveau, tempo en binding met hbo centraal staan.

Bouwstenennotitie

De wetenschappelijke onderbouwing voor het vormgeven van het Toptraject.

download

Leerplankader

Didactische, pedagogische en onderwijsinhoudelijke uitgangspunten, met de Toptraject eindniveaus voor vmbo, mbo en hbo jaar 1.

download

Animatie Toptraject

In deze animatie wordt het Toptraject kort uitgelegd

video
Kompas voor het ontwerp

Bouwstenen van het Toptraject

Het Toptraject is gebaseerd op een literatuurstudie naar de succesfactoren in de doorstroom van het vmbo naar het hbo. In de ‘Bouwstenennotitie’ zijn werkzame bouwstenen geformuleerd. Op basis van de bouwstenennotitie is een leerplankader ontwikkeld waarin de ontwerprichtlijnen en uitstroomprofielen voor de doorlopende leerlijnen beschreven zijn.  

Het voortdurend monitoren van interventies in de leerroute van het Toptraject, door kwantitatief en kwalitatief onderzoek, heeft een centrale rol in het Toptraject. Daardoor kunnen we steeds beter inspelen op de behoeften van de student.

Doorlopende leerlijn

Goed voorbereid is het halve werk

Het doel van het Toptraject is om alle leerlingen en studenten die doorstromen naar het mbo en later hbo gelijke kansen te bieden op een hbo-diploma. Met het Toptraject bereiken we diegene voor wie deze studieroute minder vanzelfsprekend is. Daarnaast willen we met het Toptraject uitval en switch als gevolg van aansluitingsproblemen voorkomen en maken we leerlingen en studenten er vroegtijdig van bewust als het hbo niet bij hen past.
 

Kom meer te weten

VMBO

Kom meer te weten over het Toptraject op het vmbo.

lees meer
Kom meer te weten

MBO

Kom meer te weten over het Toptraject in het mbo.

lees meer
Kom meer te weten

HBO

Kom meer te weten over het Toptraject in het hbo.

lees meer
Wat wij doen

Programmateam Toptraject

We zijn enthousiast over dit unieke project en vertellen daar graag meer over. Hiervoor kun je contact opnemen voor meer informatie, een presentatie of een vrijblijvend gesprek.

Het programmateam van het
Toptraject Twente bestaat uit: Daan Smit - programmamanager Twente; Tess Bal-Kosse en Michiel Duesman - projectleiders vo; Ryklof Dijkstra en Denise Brilman – projectleiders mbo; Elke Tijhuis – projectleider hbo en Rilana Prenger – onderzoeker; Rely Pas - de Jong - communicatie en  Marije Blokzijl-Olijve – projectondersteuner.

Het programmateam van
Toptraject Stedendriehoek bestaat uit: Marjolein Bornebroek - projectleider Saxion; Annegien Lemmens - projectleider Aventus;  Harmen Blok - Etty Hillesum Lyceum; Wendy Kers - projectleider Veluwse Onderwijs Groep.