MBO

Toptraject op mbo

Het leren op het hbo is anders dan op het mbo. Daar komen veel mbo-studenten in het eerste halfjaar op het hbo achter. Je moet zelfstandig kunnen werken, kunnen plannen en er worden andere vaardigheden van je gevraagd dan op het mbo. Ook het niveau en tempo van de opleiding is anders. Wij willen in het Toptraject studenten goed voorbereiden op de doorstroom naar het hbo, zodat zij hun vervolgopleiding met succes kunnen afronden.

Op het mbo wordt invulling gegeven aan het Toptraject door verdiepende leerstof bij verschillende vakken. Daarnaast worden er Topclasses en projecten georganiseerd die aansluiten bij de vaardigheden die nodig zijn voor de vervolg (hbo) opleiding.

Het programma op het mbo in Twente

Klik hier voor meer informatie.

Het programma op het mbo in Achterhoek&Liemers

Onder constructie.

Het programma op het mbo in Stedendriehoek

Klik hier voor meer informatie.

Wat wij doen

Doorstroomprogramma's op Saxion en HAN

Mbo-studenten kunnen in het laatste jaar van het mbo een doorstroomprogramma volgen bij Saxion of HAN (ook wel mhbo-routes genoemd), veelal als invulling van een keuzedeel. Zij krijgen dan les op het hbo van hbo-docenten, op het niveau en tempo van het hbo en de inhoud van dit onderwijs bevat veelal lesstof uit de propedeuse. Soms is het ook mogelijk om (oefen)toetsen op hbo-niveau te maken.

Studenten schrijven zich in als cursist bij Saxion/ HAN en krijgen zo al toegang tot de systemen van Saxion/ HAN en leren op deze wijze alvast met de digitale (leer)omgevingen van het hbo te werken. Deze doorstroomprogramma's passen uitstekend in de doorlopende leerlijnen van het Toptraject. Ook niet-Toptraject-studenten kunnen deze programma's volgen. Inhoudelijk wordt intensief samengewerkt tussen de betrokken projectleiding, docenten van het Toptraject en de docenten van de doorstroomprogramma's vanuit één inhoudelijk kader. Klik
hier voor meer informatie over het doorstroomprogramma van Saxion.

Kom meer te weten

VMBO

Er zijn momenteel 28 scholen voortgezet onderwijs scholen in Twente en Achterhoek & Liemers die het Toptraject aanbieden.

lees meer
Kom meer te weten

HBO

Ook binnen Saxion en de HAN wordt het Toptraject vormgegeven.

lees meer

ebngdwhdsghsh

Studentenplatform Twente

Een aantal Toptraject-studenten in Twente is lid van het Studentenplatform. Aan deze Toptraject-studenten vragen we hoe ze het Toptraject tot nu toe ervaren en we vragen ze om onze ambassadeurs te zijn. Zij geven voorlichtingen, delen hun ervaringen en helpen ons om het onderwijs nog beter op de behoeften van studenten af te stemmen. In het Studentenplatform zitten ook een aantal Saxion-studenten, die dezelfde route als de huidige vmbo- en mbo studenten hebben doorlopen.