Twente
11/21/2022

Het programma op het mbo in Twente

Na het behalen van een mbo-diploma wil je misschien wel verder studeren op het hbo. Het leren op het mbo is anders dan op het hbo. Daar komen veel mbo-studenten in het eerste halfjaar op het hbo achter. Je moeten zelfstandig kunnen werken, kunnen plannen en het niveau is hoger dan op het mbo. Bij het Toptraject bereiden wij studenten goed voor op de doorstroom naar het hbo, zodat jij je vervolgopleiding  op het hbo met succes kunt afronden en de juiste beroepskeuze maakt.

Het Toptraject is voor veel studenten al begonnen in het vo, andere stromen in bij ROC van Twente en Saxion. We werken nauw samen, zodat leerlingen en studenten ieder jaar groeien in hun voorbereiding op het hbo.

Op ROC van Twente wordt er gedurende je mbo-opleiding invulling gegeven door verdiepende leerstof bij verschillende projecten. Daarnaast worden er voor de studenten Topclasses georganiseerd die aansluiten bij de vaardigheden die nodig zijn voor je vervolg (hbo) opleiding.

Alle activiteiten in de projecten zijn gekoppeld aan één of meerdere hbo-vaardigheden, gebaseerd op de bouwstenen van het Toptraject Leerplankader:

·       studievaardigheden (o.a. samenwerken, zelfstandig leren, abstract en kritisch denken, presenteren)

·       taalvaardigheid

·       rekenvaardigheid

·       loopbaancompetenties (LOB)

Daarnaast komen ook onderzoeksvaardigheden en het schrijven van een adviesrapport aan de orde.

Doorstroomprogramma's

Wanneer studenten in het laatste jaar van hun mbo opleiding zitten kunnen zij doorstroomprogramma’s gaan volgen. Meer informatie over de doorstroomprogramma's lees je hier.

Blijf up to date

Nieuws uit de regio's

Twente

6/4/24

Startbijeenkomst 100-dagenprogramma mbo

Lees meer

Achterhoek

3/12/24

Vacature: programmamanager Toptraject (0,6 fte)

Lees meer

Twente

3/7/24

STO-dag voor de Toptraject kaderleerlingen Alma College

Lees meer