Twente
11/21/2022

Het programma op het mbo in Twente

Na het behalen van een mbo-diploma willen jongeren misschien wel verder studeren op het hbo. Het leren op het mbo is anders dan op het hbo. Daar komen veel mbo-studenten in het eerste halfjaar op het hbo achter. Ze moeten zelfstandig kunnen werken, kunnen plannen en het niveau is hoger dan op het mbo. Bij het Toptraject willen wij studenten goed voorbereiden op de doorstroom naar het hbo, zodat ze hun vervolgopleiding  op het hbo met succes kunt afronden en dat de juiste beroepskeuze maken.

Het Toptraject is voor veel studenten al begonnen in het VO: in het Toptrajectwerken vmbo-scholen, ROC van Twente en Saxion samen zodat leerlingen en studenten ieder jaar groeien in hun voorbereiding op het hbo.

Op ROC van Twente wordt er gedurende de mbo-opleiding invulling gegeven door het Toptraject met verdiepende leerstof bij verschillende projecten. Daarnaast worden er voor de studenten Topclasses georganiseerd die aansluiten bij de vaardigheden die nodig zijn voor je vervolg (hbo) opleiding.

Tijdens het eerste jaar bestaat dit programma uit een aantal bijeenkomsten (topclasses en een miniproject) waarbij een beroep wordt gedaan op verschillende hbo-vaardigheden.

In het tweede jaar nemen de studenten deel aan een groot project. Tijdens zo’n project werken de studenten in multidisciplinaire groepen (dat zijn groepen waarin studenten van verschillende opleidingen bij elkaar in een groep zitten) aan een ‘echte’ opdracht. Dit kan een maatschappelijk vraagstuk zijn vanuit bijvoorbeeld een gemeente, maar ook commerciële vraag vanuit het bedrijfsleven.

Alle activiteiten in de projecten zijn gekoppeld aan een of meerdere hbo-vaardigheden, gebaseerd op de bouwstenen van het Toptraject Leerplankader:

·       studievaardigheden (o.a. samenwerken, zelfstandig leren, abstract en kritisch denken, presenteren)

·       taalvaardigheid

·       rekenvaardigheid

·       loopbaancompetenties

Daarnaast komen ook onderzoeksvaardigheden en het schrijven van een adviesrapport aan de orde.

Doorstroomprogramma's

Wanneer studenten in het laatste jaar van hun mbo opleiding zitten kunnen zij doorstroomprogramma’s gaanvolgen. Meer informatie over de doorstroomprogramma's lees je hier.

Blijf up to date

Nieuws uit de regio's

Twente

11/13/23

Introductiedag Toptraject

Lees meer

Twente

11/6/23

Afsluiting schooljaar vmbo Toptraject coördinatoren

Lees meer

Twente

6/8/23

Ook kaderleerlingen gaan naar hbo

Lees meer