Stedendriehoek
11/21/2022

Het programma op het mbo in Stedendriehoek

Mbo-studenten met de ambitie om uiteindelijk door te stromen naar het hbo verdienen het om hun droom waar te maken. Vaak wordt gedacht dat de ideale route naar het hbo via de havo is, maar voor veel praktisch ingestelde vmbo-leerlingen is een route via het mbo een betere keuze. Daarnaast is een mbo-diploma juist een waardevolle toevoeging aan de studieloopbaan en bedrijven zien graag potentiële werknemers met praktijkervaring.
Het Toptraject richt zich op de praktisch ingestelde student die wil doorstromen naar het hbo.

Doorstroom naar het hbo
Jaarlijks starten zo’n 175 studenten van Aventus na het behalen van hun niveau 4 diploma met hun bachelor bij Saxion. Helaas valt een aanzienlijk deel uit in het eerste jaar of switcht van opleiding. Vaak heeft dat te maken met een gebrek aan binding met het hbo of omdat studenten niet beschikken over de juiste studievaardigheden.   Het doel van het Toptraject is om gelijke kansen te creëren voor alle studenten en ze te begeleiden naar een succesvolle afsluiting van het hbo.

Hoe wordt het Toptraject binnen Aventus vorm gegeven?
Het Toptraject biedt in leerjaar 1 en 2 een bovenschools programma aan. In dit programma worden studenten van verschillen opleidingen en sectoren samen gebracht door middel van het volgen van Topclasses. Dat vindt plaats naast de normale studie-uren. Een topclass is een workshop die vijf keer per schooljaar op een donderdag avond van 17:00-20:00 uur wordt ingepland. Tijdens de topclasses staan studievaardigheden, LOB, taal en rekenen/wiskunde centraal.

Doorstroomprogramma’s op Saxion voor 3e jaars mbo’er

Wanneer studenten in het laatste jaar van hun mbo opleiding zitten kunnen zij doorstroomprogramma’s volgen. Deze mbo-studenten, die de ambitie hebben om door te stromen naar het hbo, volgen een half jaar of een jaar onderwijs op Saxion (een dagdeel per week). Zij krijgen les van hbo-docenten, op het niveau en tempo van het hbo. De inhoud van het onderwijs bevat lesstof uit de propedeuse. In sommige gevallen kunnende studenten ook toetsen op hbo-niveau maken. Maken zij deze toetsen met succes, dan hoeven zij deze bij inschrijving in de propedeuse niet opnieuw te maken. Zij krijgen toegang tot de systemen van Saxion en leren op deze wijze alvast met de digitale leeromgevingen van het hbo te werken.

De huidige doorstroomprogramma's zijn Pabo, Economie, Juridisch/HRM, Toerisme, Werktuigbouwkunde, Mechatronica, Elektrotechniek, Laboratorium- en Procestechniek, Social Work, Fashion & Textile Technologies en Gezondheidszorg. De doorstroomprogramma's passen uitstekend in de doorlopende leerlijnen van het Toptraject en zijn dus voor Toptraject-studenten de te volgen route. Uiteraard kunnen ook niet-Toptraject studenten deze routes volgen. Inhoudelijk wordt intensief samengewerkt tussen de betrokken projectleiding en docenten van het Toptraject en de docenten van de doorstroomprogramma's vanuit één inhoudelijk kader (leerplankader Toptraject).

Met deze doorstroomprogramma's zijn we voor een groot deel dekkend voor de opleidingen van Saxion maar nog niet helemaal. De komende jaren zullen er waar nodig en gewenst nieuwe doorstroomprogramma’s ontwikkeld worden.

Coaching
De mbo-studenten worden gekoppeld aan peercoaches uit het hbo. Dit zijn studenten uit het tweede of derde jaar van de hbo-opleiding in de gekozen richting. Op dit moment zijner ruim 100 coaches getraind en inzetbaar binnen de verschillende routes om de mbo-studenten te coachen bij dit traject. Deze coaches focussen zich op zowel sociale als academische binding en ondersteunen de studenten bij het onderwijs dat zij volgen. Zij helpen de studenten bij de ontwikkeling van studievaardigheden die nodig zijn om in het hbo te studeren en bij de uiteindelijke keuze om wel of niet naar het hbo te gaan.

Starten met Toptraject mbo-studenten
Het Toptraject is voor studenten die gestart zijn op het vmbo met Toptraject, maar is ook toegankelijk voor zij-instromers. Dat zijn studenten aan het mbo die alsnog graag aan willen sluiten.

Vragen?
Voor meer informatie check de website www.toptraject.nl
Voor vragen over het Toptraject en aanmeldingen kun je contact opnemen met:
Projectleider Aventus: Annegien Lemmens a.lemmens@aventus.nl -  mobiel: 06 – 113 30 57

Docentenontwikkelteam (DOT) bovenschoolsprogramma:
Cor van Brummelen c.vanbrummelen@aventus.nl
Eva van Boxem e.vanboxem@aventus.nl
Jonneke Stuiver-Rubingh  j.stuiver-rubingh@aventus.nl

 

Blijf up to date

Nieuws uit de regio's

Twente

6/4/24

Startbijeenkomst 100-dagenprogramma mbo

Lees meer

Achterhoek

3/12/24

Vacature: programmamanager Toptraject (0,6 fte)

Lees meer

Twente

3/7/24

STO-dag voor de Toptraject kaderleerlingen Alma College

Lees meer