Achterhoek
1/10/2021

Nieuwsbrief oktober 2022

Nieuwsbrief (Toptraject Achterhoek & Liemers)

Voor alle geïnteresseerden in het Toptraject Achterhoek & Liemers,

Regelmatig zal er een nieuwsbrief verschijnen met betrekking tot het Toptraject Achterhoek&Liemers. Dit is de tweede Nieuwsbrief. Op deze wijze proberen we iedereen op de hoogte te houden van de stand van zaken en de ontwikkelingen in Het Toptraject.

Het Toptraject Achterhoek& Liemers zit in een flow!! Veel leerlingen/ studenten zijn aangehaakt  in de laatste periode ondanks de belemmeringen van Corona. In de onderstaande brief leest u een voorbeeld van de invulling van het Toptraject op één van de VO scholen. Verder de ervaringen van een aantal studenten met Toptraject, een student coach en een werkstudent van het Toptraject. Indien je dit leest en denkt ik ken een student of ik ben een student en geïnteresseerd in het Toptraject, dan kun je eenvoudig informatie vragen bij de coördinator Toptraject van een VO school of de Toptraject Coach Marije Spaargaren op het Graafschap College. Uiteraard kun je ook rechtstreeks met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet, Gerrienke Wensink

g.wensink@graafschapcollege.nl

Toptraject op Marianum                    

Hoe ziet Toptraject er op het Marianum uit?

Toptraject in leerjaar 3: onbekend maakt onbemind

Scholengemeenschap Maranium heeft er voor gekozen om alle mavo-gt leerlingen in leerjaar 3 kennis te laten maken met Toptraject. Dit gebeurt aan de hand van een vakoverstijgende opdracht die wordt gemaakt bij de vakken Nederlands en wiskunde.

De opdracht bestaat voor een groot deel uit een schrijf(vaardigheids)opdracht, waarin ze een artikel moeten schrijven over een beroep waarvoor je uiteindelijk een hbo-opleiding nodig hebt. Naast schrijfvaardigheden wordt er aandacht besteed aan informatieverwering en moeten de leerlingen een interview voorbereiden en houden. Gekoppeld aan het artikel krijgen de leerlingen ook een wiskunde-opdracht waarbij statistiek en het werken met Excel centraal staat. De uitvoering vindt plaats in februari/maart tijdens de reguliere lessen.

Leerjaar 4: sectorwerkstuk “PLUS”

De leerlingen van klas 3gt hebben in leerjaar 4 wederom de mogelijkheid om deel te nemen aan het Toptraject. De opdracht voor het Toptraject is in leerjaar 4 gekoppeld aan het sectorwerkstuk en draagt de naam ”Sectorwerkstuk PLUS”. In de praktijk betekent dit dat leerlingen, die aan het Toptraject deelnemen, net als alle andere leerlingen in klas 4gt, een sectorwerkstuk maken. Alleen zijn er voor deze zogeheten ‘Toptrajectleerlingen’ onderdelen aan toegevoegd die betrekking hebben op het Toptraject. Denk hierbij aan: het schrijven van een voorwoord in het Engels, het presenteren van het werkstuk aan een derde persoon buiten school, het gebruiken van extra informatiebronnen, het houden van een pitch, een presentatie van een hbo-leerling over de ‘Toptrajectroute’,… Tijdens een tiental extra bijeenkomsten op de woensdagmiddagen (buiten het reguliere lesrooster), wordt specifiek aandacht besteed aan deze onderdelen. De deelname in leerjaar 4 vindt plaats op vrijwillige basis, dit in tegenstelling tot leerjaar 3. De leerlingen van vorig hebben het als zeer zinvol en nuttig ervaren. Op de vraag: “Waar heb je op school de afgelopen vier jaar het meest van geleerd?” antwoordde een leerling: “Van Toptraject!”

Toptraject Studenten van het Graafschap College aan het woord

Thomas Ros: Ik heb voor het Toptraject gekozen zodat ik later een goede keuze kan maken op een eventuele HBO-studie. In het Toptraject word je hierin begeleid en word je voorbereid op het HBO wat erg handig is, aangezien de verschillen tussen MBO en HBO op bepaalde gebieden groot zijn. Op het moment maak ik opdrachten die vooral gericht zijn op het kiezen van een passende HBO-studie. Zo heb ik bijvoorbeeld een kaartenspel gedaan die aangeeft in welke sector jij het beste past, een onderzoek gedaan waarin specifieke opleidingen uitrollen als resultaat op basis van de keuzes die je gemaakt hebt en hogescholen met elkaar vergeleken.

Met andere studenten die meedoen aan het Toptraject staat er eens in de zoveel maanden een gezamenlijke bijeenkomst op het programma. In deze bijeenkomsten wordt het HBO uitgebreid besproken en ook wat je kunt verwachten op het HBO. In de laatste bijeenkomst hebben we geluisterd naar een student die vanuit het MBO de overstap heeft gemaakt naar het HBO en zijn verhaal uit de praktijk heeft verteld. Door deel uit te maken van het Toptraject, weet wat ik precies wil gaan doen en weet ik wat mij te wachten staat op het HBO.

Ise Walterbos: Hallo mijn naam is Ise Walterbos en ik volg de opleiding mbo-verpleegkundige en het Top Traject. Waarom ik het Top Traject volg is, omdat ik buiten mijn opleiding dan meer uitdaging krijg en mij goed kan voorbereiden voor het HBO. Op dit moment ben ik bezig met een klein onderzoek over de verschillende competenties in het ziekenhuis tussen een MBO en een HBO verpleegkundige op HBO niveau. Verder hoop ik graag nog beter te kunnen ontwikkelen in de kernvakken op HBO niveau en hoop ik een beter perspectief te krijgen over het HBO.

Jelle Kaak: Ik heb voor het Toptraject gekozen omdat ik meer uitdaging zocht op het MBO. Ik wil graag doorstuderen op het HBO en daarom heb ik er voor gekozen om Engels op een hoger niveau te volgen, wat heel erg fijn is en hoop hier ook een certificaat voor te behalen.

Samuel Boers: Mijn naam is Samuel. Ik studeer momenteel Manager Retail niveau 4. Ik word nu 2 maanden geholpen door Toptraject. Ik had het verzoek om extra les te krijgen in Nederlands, omdat ik na mijn studie graag door zou willen naar het HBO. Nadat ik mijn verzoek had ingediend werd binnen een week mij al een Nederlands lerares toegezegd. Twee weken na mijn verzoek kreeg ik al bijles.  Ik vind Toptraject echt een hele goede manier om bepaalde onderdelen goed te leren. Je krijgt veel persoonlijke aandacht en er wordt veel tijd in je gestoken. Ik ben alleen maar positief te spreken over Toptraject. Als jij ergers moeite mee hebt of je wilt graag extra les in, dan raad ik jou dit zeker aan!

Merle Hoftiezer: Op mijn middelbare school ben ik door mijn Nederlands docent gevraagd of ik wilde deelnemen aan het Toptraject, om mij meer te kunnen verdiepen. Ik heb ervoor gekozen om dit te gaan doen en ben hier op het Graafschap College mee door gegaan. Het Toptraject is er voor studenten die meer verdieping willen hebben bij bepaalde vakken. Zo heb ik er bijvoorbeeld voor gekozen om volgend jaar naast mijn Verpleegkunde-opleiding een certificaat voor Nederlands te gaan halen, op HAVO niveau. Dit op mij goed voor te bereiden op de overstap van MBO naar HBO. Ik hoop naast dit nog meer te leren om de overstap voor mij makkelijker te maken.

Toptraject Student- Coach op het Saxion

Ik ben Marsha Borkent, derdejaars studente HRM en ik ben al sinds 2018 studentcoach op Saxion. Ik kom zelf ook van het MBO en vind het daarom super leuk en leerzaam om de studenten van het MBO te coachen. Ik ben begonnen in het project skillscoach en daarna doorgestroomd als studentcoach naar het 100-dagen programma en de MHBO-route. Het coachen geeft mij erg veel voldoening en ik heb echt het idee dat ik de studenten help!

Op dit moment geef ik binnen het 100-dagen programma onder andere iedere maandag en vrijdag een studieplatform uurtje.

Studenten kunnen hier aanhaken en alle vragen stellen die ze maar willen. Dit is voor de studenten een handige weg en ze kunnen hier ook van elkaar leren, omdat iedereen welkom is. Ook coach ik studenten met een kleine beperking. Ik help deze eerstejaars MBO studenten voornamelijk met het plannen van huiswerk en toetsen.

Ook coach ik op dit moment een aantal studenten voor de MHBO-route. De studenten kunnen met alle vragen bij mij terecht, op deze manier probeer ik ze zo goed mogelijk te helpen. Denk hierbij ook aan het maken van planningen voor de toetsen, tips geven tegen stress, helpen bij de APA-structuur of helpen met het maken van verslagen. Ik heb ontzettend veel plezier in het coachen en ik hoop het nog lang te blijven doen!

Toptraject Student HAN aan het woord

Mijn naam is Sophie Derks, ik ben 22 jaar oud en ik zit in het vierde jaar van de opleiding Toegepaste Psychologie aan de HAN.

Bij Toegepaste Psychologie heb ik in het begin ervaren dat het lastig was om mijn plekje te vinden. Al wist ik wel wat ik kon verwachten tijdens toetsen, omdat het beoordelingsformulier van toetsen duidelijke werd doorgenomen. Toch was het voor mij wennen om te plaatsen wat vakken inhielden en hoe ze aansloten bij het beroepsbeeld. Ook was zo’n start op het Hbo voor mij wel overweldigend, waardoor ik niet wist wat er allemaal te doen was binnen de opleiding en de HAN en wat er van mij verwacht kon worden. In maart van het eerste jaar was ik helemaal gesetteld.

Waarom ben ik dan toch doorgegaan met Toegepaste Psychologie? Buiten dat ik de inhoud ontzettend interessant vind, vind ik dat de docenten hun uiterste best deden om ons weg te wijzen. De samenwerkingssfeer met de docenten en anderen studenten was super fijn. Hierdoor had ik het gevoel dat het wel goed zou komen, ook al zag ik in de start van de opleiding het overzicht even niet. Ook denk ik dat het in het begin sowieso even wennen is, waar je ook begint en dat je moet onderzoeken wat er allemaal te halen valt. Toch denk ik dat goede begeleiding hierin een grote rol speelt.

Door mijn eigen ervaringen is het interessant  om andere studenten bij vergelijkbare dingen te helpen. Naast mijn studie ben ik momenteel werkzaam als bij het Aansluitmanagement van de HAN, waar ik me bezighoud met verschillende projecten die betrekking hebben op de aansluiting en start van leerlingen van het Voortgezet Onderwijs en studenten van het Mbo op het Hbo. Vragen die hier spelen zijn: ‘Wat hebben doorstromers nodig voor een goede start op het Hbo?’ of ‘Hoe kunnen we uitval op het Hbo voorkomen?’

VO docenten en coördinatoren Toptraject bijeenkomst op 23 september

Met een zo’n 30 deelnemers hebben we dit jaar met het Toptraject VO live kunnen opstarten op het Almende Laudis in Silvolde. Met een goede  inleiding door Nono Poels, van het Graafschap College en initiatiefnemer van van het StudentLeerWerkOrkest, was het thema van deze middag “Hoe breng ik de student en mezelf verder in het Toptraject”. In groepen werden verschillende zaken besproken. Dat ook de HAN en het Graafschap College bij deze bijeenkomst aansloten gaf het geheel een extra dimensie. Tenslotte was een bezichtiging van het nieuwe gebouw mogelijk.

Het Toptraject is een samenwerking tussen Scholen die mee werken aan het Toptraject Achterhoek Liemers; VO Scholen; Metzo College, Marianum, Schaersvoorde, Het Assink, Het Staring College, Liemers College, Almende Laudis, Kompaan College. MBO; Graafschap College en HBO; Han en Saxion

Ook interessant

Nieuws

Stedendriehoek

3/27/23

nieuwsbrief maart 2023

Lees meer

Twente

1/30/24

Toplands Festival 25 januari 2024

Lees meer

Twente

11/13/23

Introductiedag Toptraject

Lees meer